Orędzia – 2015

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2015

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2015
Drogie dzieci, dziś na nowo wzywam was: przeżywajcie wasze wezwanie na modlitwie. Dziś jak jeszcze nigdy dotąd szatan pragnie zadusić człowieka i jego duszę przez swoje tchnienie zarażające nienawiścią i zamętem. W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma w nich ani Boga, ani modlitwy. Nienawiść i wojna wzrastają z każdym dniem. Wzywam was, drogie dzieci: rozpocznijcie na nowo, z entuzjazmem, marsz świętości i miłości, bo to w tym celu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy potrafią i chcą kochać tylko miłością ludzką, a nie tą bezgraniczną miłością, do jakiej wzywa was Bóg. Drogie dzieci, niech w waszych sercach będzie zawsze nadzieja na lepsze jutro. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2015
Drogie dzieci, w tym czasie łaski zachęcam was wszystkich: módlcie się więcej, a mówcie mniej. Na modlitwie szukajcie woli Boga i żyjcie nią, według przykazań, do których wzywa was Bóg. Ja jestem z wami i modlę się z wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2015
Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy pozwala mi być z wami i prowadzić was drogą nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche na moje wezwanie. Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie z pokusami i wszystkimi złymi planami, jakie diabeł ofiarowuje wam poprzez modernizm. Bądźcie silni modlitwą i z krzyżem w dłoni módlcie się, aby zło nie posługiwało się wami i aby nie odnosiło w was zwycięstwa. Ja jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2015
Drogie dzieci, jestem z wami znowu dzisiaj, aby was prowadzić ku zbawieniu. Wasza dusza jest niespokojna, gdyż duch jest słaby i zmęczony wszystkimi rzeczami tego świata. Wy, małe dzieci, proście Ducha Świętego, aby was przemienił i was napełnił swą siłą i ufnością, abyście się stali wytrwali w tej walce ze złem. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2015
Drogie dzieci, dziś znowu jestem z wami. Z radością zachęcam wszystkich do modlitwy i do wiary w potęgę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, aby Bóg napełnił je swoją miłością i abyście stali się radością dla innych. Wasze świadectwo będzie potężne, a wszystko, co czynicie będzie utkane z Bożej czułości. Ja jestem z wami, modlę się za was, za wasze nawrócenie, abyście postawili Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2015 (34 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziś znowu Najwyższy daje mi tę łaskę, że mogę wam okazać miłość i wezwać do nawrócenia. Drogie dzieci, niech Bóg stanie się waszą przyszłością, a nie – wojna i niepokój. To nie smutek, lecz radość i pokój powinny królować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie zaznacie pokoju. Oto dlaczego, drogie dzieci, powróćcie do Boga i do modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radości. Ja jestem z wami i kocham was miłością niezmierzoną. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2015
Drogie dzieci! Również dziś z radością jestem z wami i wszystkich was wzywam, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zrozumieli miłość, którą mam do was. Moja miłość mocniejsza jest od zła, drogie dzieci, dlatego zbliżcie się do Boga, abyście poczuli moją radość w Bogu. Drogie dzieci, bez Boga nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia, dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2015
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was skrzydłami, aby spotkać Boga. Świat znajduje się w chwili próby, gdyż zapomniał o Bogu i opuścił Go. To dlatego, drogie dzieci, bądźcie tymi, którzy ponad wszystko szukają i kochają Boga. Ja jestem z wami i prowadzę was do Mojego Syna, jednak wy, wy powinniście wypowiedzieć wasze TAK, w wolności dzieci Bożych. Oręduję za wami i kocham was, drogie dzieci, miłością nieskończoną. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2015
Drogie dzieci, dziś znowu proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą. Modlitwa i wiara napełnią wasze serca miłością i radością i staniecie się znakiem dla tych, którzy są z dala od Boga. Drogie dzieci, zachęcajcie się wzajemnie do modlitwy sercem, aby modlitwa mogła napełnić wasze życie. I będziecie, drogie dzieci, każdego dnia przede wszystkim świadkami służenia: Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2015
Drogie dzieci, dziś znowu modlę się za was wszystkich, zwłaszcza za tych, którzy stali się zatwardziali sercem wobec mojego wezwania. Żyjecie w czasie łaski i nie jesteście świadomi darów, jakich Bóg udziela wam poprzez moją obecność. Drogie dzieci, zdecydujcie się jeszcze dziś na świętość, bierzcie przykład ze świętych tego czasu, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Rozradujcie się Miłością, drogie dzieci, bo w oczach Boga jesteście niepowtarzalni i nie do zastąpienia, wy bowiem jesteście radością Boga w tym świecie. Bądźcie świadkami pokoju, modlitwy i miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2015
Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego kochane dzieci, módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Kochane dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2015
Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam mojego Syna Jezusa i obejmując Go daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.