Orędzia – 2004

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2004

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2004
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. Módlcie się, drogie dzieci, w sposób szczególny za tych wszystkich, którzy nie poznali miłości Boga. Módlcie się, aby ich serca otwarły się i zbliżyły się do Mojego Serca i do Serca Mojego Syna Jezusa, abyśmy mogli ich przemienić w ludzi pokoju i modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2004
Drogie dzieci, znowu dziś, jak nigdy przedtem, wzywam was do otwarcia waszych serc na moje orędzia. Drogie dzieci, bądźcie tymi, którzy przyciągają dusze do Boga, a nie tymi, którzy je od Niego oddalają. Jestem z wami i kocham was wszystkich miłością szczególną. To czas pokuty i nawrócenia. Z głębi mojego serca zachęcam was: Bądźcie Moimi całym waszym sercem, a wtedy ujrzycie, że wasz Bóg jest wielki, gdyż da wam obfitość błogosławieństwa i pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2004
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do otwarcia się na modlitwę. Szczególnie teraz, w tym czasie łaski, otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, i wyraźcie waszą miłość do Ukrzyżowanego. To tylko w ten sposób odkryjecie pokój, a modlitwa zacznie płynąć z waszego serca na świat. Bądźcie przykładem, drogie dzieci, i zachętą do dobra. Ja jestem blisko was i kocham was wszystkich. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Mirijanie Soldo, 18 marca 2004
Wielu pielgrzymów zgromadziło się we Wspólnocie Cénacolo, aby czuwać na modlitwie wraz z Mirijaną. Objawienie rozpoczęło się o 13:58 i trwało do 14:03. Matka Najświętsza powiedziała: «Drogie dzieci! Znowu dziś patrząc na was, z sercem pełnym miłości, pragnę wam powiedzieć, Moje małe dzieci, że to, czego stale szukacie, za czym tęsknicie, jest tutaj, przed wami. Wystarczy, że w oczyszczonym sercu, postawicie Mojego Syna na pierwszym miejscu, a ujrzycie jasno. Posłuchajcie Mnie i pozwólcie Mi poprowadzić was ku temu po macierzyńsku.»

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2004
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do życia jeszcze bardziej intensywnie Moimi orędziami z pokorą i miłością, aby Duch Święty napełnił was Swoją Łaską i swoją Mocą. Jedynie w ten sposób staniecie się świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2004
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do poświęcenia się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Jedynie w ten sposób będziecie z każdym dniem coraz bardziej moimi i coraz bardziej będziecie innych pociągać ku świętości. W ten sposób radość zakróluje w waszych sercach i staniecie się posłańcami pokoju i miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2004
Drogie dzieci, dziś znowu moje serce przepełnia radość. Pragnę wam podziękować, gdyż urzeczywistniacie mój plan. Każdy z was jest ważny, to dlatego, małe dzieci, módlcie się i cieszcie się ze mną z powodu każdego serca, które się nawróciło i które się stało narzędziem pokoju w świecie. Grupy modlitewne są silne i poprzez nie mogę widzieć, małe dzieci, że Duch Święty działa w świecie. Dziękuję, że opowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Ivance 25 czerwca 2004
Objawienie trwało 9 minut. Ivanka przeżyła je w swoim domu, w obecności rodziny: swego męża i trójki dzieci. Matka Boża przekazała jej następujące słowa:
„Drogie dzieci, módlcie się za te rodziny, które nie poznały miłości Mojego Syna. Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo.”
Matka Boża była radosna i rozmawiała z Ivanką o swoim życiu.

Orędzie Matki Bożej z dnia 25 lipca 2004
Drogie dzieci, znowu wzywam was: bądźcie otwarci na moje orędzia. Pragnę, małe dzieci, zbliżyć was wszystkich do Mojego Syna Jezusa. Dlatego módlcie się i pośćcie. Zapraszam was szczególnie do modlitwy w Moich intencjach, tak żebym mogła was przedstawić Mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Kiedy będziecie mieć miłość w sercu, pokój zapanuje w was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2004
Drogie dzieci, zachęcam was wszystkich do nawrócenia serca. Zdecydujcie się, jak w pierwszych dniach moich wizyt tutaj na całkowitą przemianę waszego życia. W ten sposób, małe dzieci, będziecie mieć siłę uklęknąć i otworzyć wasze serca przed Bogiem. Bóg usłyszy wasze modlitwy i wysłucha ich. Oręduję za każdym z was przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2004
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was, abyście byli miłością tam, gdzie jest nienawiść, pokarmem tam, gdzie jest głód. Otwórzcie wasze serca, drogie dzieci, i niech wasze ręce będą wyciągnięte i wspaniałomyślne tak, aby każde stworzenie dzięki wam bez przerwy składało dziękczynienie Bogu Stwórcy. Módlcie się, małe dzieci, i otwórzcie wasze serce na miłość Bożą. Nie będziecie tego umieć, jeśli nie będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2004
Drogie dzieci, to jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was do odnowienia modlitwy. Niech Jezus będzie w sercu waszej rodziny. Nauczcie się, na modlitwie, kochać wszystko, co jest święte. Naśladujcie życie świętych, aby oni pobudzili was i aby stali się waszymi nauczycielami na drodze do świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie pozbawionym modlitwy i pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2004
Drogie dzieci, w tym czasie zachęcam was wszystkich do modlitwy w moich intencjach. Szczególnie, małe dzieci, módlcie się za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga i nie szukają Boga, Zbawiciela. Wy, małe dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma i przez wasz przykład zbliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg was wynagrodzi łaskami i wszelkimi błogosławieństwami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2004
Drogie dzieci, z wielką radością przynoszę wam znowu dziś mojego Syna Jezusa. On jest w moich ramionach. On was błogosławi i zaprasza do pokoju. Módlcie się, małe dzieci, i bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny we wszystkich sytuacjach. To jedynie w ten sposób Bóg was pobłogosławi i da wam wszystko, o co prosicie z wiarą. Ja jestem z wami na tyle, na ile Najwyższy mi pozwala. Wstawiam się za każdym z was z wielką miłością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się Matki Bożej Jakowowi Colo, 25 grudnia 2004:
Matka Boża ukazała się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach o 14.30. Objawienie trwało 7 minut. Jakow otrzymał następujące przesłanie:
Drogie dzieci ! Dziś, w tym dniu łaski, trzymając małego Jezusa w ramionach, zachęcam was w szczególny sposób do otwarcia waszych serc i do tego, byście się zaczęli modlić. Dzieci, proście Jezusa, aby się narodził w sercu każdego z was i aby On stał się panem waszego życia. Proście Go o łaskę umiejętności rozpoznania Go w każdym czasie i w każdym człowieku. Drogie dzieci, proście Jezusa o miłość, gdyż jedynie mając miłość Bożą możecie kochać Boga i wszystkich ludzi. Wszystkich was noszę w moim sercu i udzielam wam mojego matczynego błogosławieństwa.