Orędzia dane Mirjanie – 2020

Orędzie Matki Bożej z 2 stycznia 2020
Drogie dzieci! Wiem, że jestem obecna w waszym życiu i w waszych sercach. Czuję waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i przekazuję je mojemu Synowi. Ale, moje dzieci, chcę być przez macierzyńską miłość obecna w życiu wszystkich moich dzieci. Chcę zebrać wszystkie moje dzieci blisko mnie pod moim matczynym płaszczem. Dlatego wzywam was i nazywam apostołami mojej miłości, abyście mi pomagali. Moje dzieci, mój Syn wypowiedział słowa: «Ojcze nasz» — Ojcze nasz, który jesteś wszędzie, także w naszych sercach — ponieważ On chciał nauczyć was modlić się słowami i uczuciami. On pragnie, abyście stawali się coraz lepsi, abyście żyli miłosierną miłością, która jest ujawnia się w modlitwie i bezinteresownym poświęceniu się dla innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojemu Synowi waszą miłość do bliźniego, a bliźnim dajcie słowa pocieszenia, współczucia i sprawiedliwe dzieła. Apostołowie mojej miłości, wszystko, co dajecie innym, mój Syn przyjmuje jako dar. Ja jestem z wami również dlatego, że mój Syn pragnie, aby moja miłość jak promień światła ożywiała wasze dusze i aby wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i dążeniu do wiecznego szczęścia. Dlatego, moje dzieci, miłujcie się nawzajem. Zjednoczcie się w moim Synu, bądźcie dziećmi Boga, które wszystkie razem, całym, otwartym i czystym sercem, wypowiadają: „Ojcze nasz”. I niczego się nie lękajcie! Dziękuję wam!

Orędzie Matki Bożej z 2 lutego 2020

Drogie dzieci! Dzięki Bożej decyzji i dzięki Jego miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą matką. Ale również dzięki mojej woli i mojej niezmierzonej miłości do Ojca Niebieskiego i dzięki mojemu całkowitemu zaufaniu do Niego, moje ciało stało się kielichem dla Boga – Człowieka. Służyłam prawdzie, miłości i odkupieniu. Podobnie jestem tu teraz z wami po to, aby wezwać was, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, abyście wy byli nosicielami prawdy, głosicielami Jego słowa – słowa zbawienia – abyście podjęli decyzję, by z miłości do mojego Syna swoimi działaniami ukazywać miłość mojego Syna tym wszystkim, którzy Go jeszcze nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, w moim Synu, który karmi was swoim ciałem i wzmacnia was swoją krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i w milczeniu kontemplujcie krzyż. Tym sposobem wzrośnie wasza wiara, abyście ją mogli przekazywać, poznacie prawdę, a ona pomoże wam w rozeznaniu, zaczerpniecie miłość i będziecie potrafili naprawdę kochać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, złóżcie ręce i spójrzcie na krzyż, tylko w krzyżu jest zbawienie. Dziękuję wam.

Orędzie Matki Bożej z 2 marca 2020

Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerze, czystym sercem staracie się naśladować mojego Syna, wy, którzy szczerze Go miłujecie, pomagajcie innym, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna, jednak moje dzieci, pomagajcie im nie tylko słowami, ale także czynami i czystymi uczuciami, przez które chwalicie Ojca niebieskiego.
Apostołowie mojej miłości, nadszedł czas przebudzenia. Proszę was o miłość i o to, abyście nikogo nie osądzali, bo to Ojciec Niebieski wszystkich osądzi. Modlę się o to, abyście kochali, abyście nieśli prawdę, która jest prawdą starą, to nie jest nowa prawda, lecz wieczna. Ta prawda daje świadectwo o wieczności Boga.

Drogie dzieci! Wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje matczyne serce. Wasza wiara i zaufanie do Ojca Niebieskiego są jak wonne róże, które mi ofiarowujecie – to najpiękniejsze bukiety róż, złożone z Twoich modlitw, dzieł miłosierdzia i miłości.

Nieście światło mojego Syna i pokonujcie ciemność, która coraz bardziej chce was ogarnąć. Nie lękajcie się. Dzięki łasce i miłości mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam.

ORĘDZIA W DRUGIM DNIU MIESIĄCA ZAKOŃCZYŁY SIĘ!

https://youtu.be/pPvL8EV2zhE