O. Marinko Sakota: Jestem bezgranicznie wdzięczny

O. Marinko Sakota

JESTEM BEZGRANICZNIE WDZIĘCZNY ZA MEDZIUGORJE

Jestem szczęśliwy, że jako proboszcz Medziugorja mogłem wziąć udział w tej wspaniałej modlitwie. Doświadczyłem Medziugorja w Wiedniu, ponieważ wszystko to, co przeżywamy tam, mogliśmy odczuć w tutejszej katedrze. Piękno modlitwy widoczne było na twarzach obecnych osób. Można było zauważyć, jak głęboko kardynał Schönborn przeżywa orędzie o pokoju. Jest prawdziwym pasterzem, kapłanem, człowiekiem modlitwy i promieniuje Duchem Boga.
Najważniejsze dla doświadczenia istoty Medziugorja jest osobista wizyta w tym miejscu – pozwolenie, by ono nas dotknęło przez aktywny udział w programie: Eucharystii, modlitwie różańcowej i modlitwie o uzdrowienie. W ten sposób możemy odczuć atmosferę Medziugorja. W przeciwnym razie trudno jest oceniać z daleka ten wielki ruch odnowy Kościoła. Spotkałem wiele osób, które potwierdziły, że Medziugorja można doświadczyć tylko przez otwarte serce i osobistą modlitwę.
Liczba pielgrzymów zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Do początku września udzielono o ponad 100 tysięcy więcej Komunii niż w roku poprzednim. Dla mnie osobiście Medziugorje jest szkołą, która nigdy nie przerywa toku nauczania. Wiele się tutaj nauczyłem. W Medziugorju poznałem żywą Ewangelię. Dzięki orędziom Matki Bożej, Jej szkole modlitwy i życia, stopniowo wzrastałem. Obecnie jest mi łatwiej zrozumieć ludzi przybywających do Medziugorja. Podczas modlitwy tam otrzymałem tak wiele łask i tym pragnę się dzielić z nimi. Za Medziugorje jestem Panu Bogu bezgranicznie wdzięczny.

Przekład z niem.: s. Alicja B. Medjugorje. Gebetsaktion, Maria Koenigin des Friedens nr 4/2015, str.35, Vox Domini nr 1/2016, str. 9