O. Sakota: Medziugorje jako żywa wspólnota

O. Sakota – proboszcz

MEDZIUGORJE JAKO ŻYWA WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA

Wywiad z proboszczem Medziugorja ojcem Marinko Sakotą

„Drogie dzieci! Dziś pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli na Boga jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Ja jestem waszą Matką i nieustannie pragnę, byście byli bliżej Ojca, by On zawsze dawał waszym sercom obfite dary. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” (31 stycznia 1985)

– W Niedzielę Palmową od­wiedziło parafię wielu pielgrzymów. Jak rozwija się Medziugorje w roku 2016?

– Wydaje mi się, że jest podobnie jak w ubiegłych latach – przybywa tu wiele osób, którzy otwierają swoje serca, modlą się i doświadczają bliskości Matki Bożej. Otwarte serca są zdolne do przemiany, której dokonuje w nich sam Bóg, przenikając ich światłem swojego Ducha. Można tą rzeczywistość porównać z wiosną, gdy pod wpływem słońca otwierają się pąki drzew i kwiatów. Tak wygląda aktualnie Medziugorje – jest piękne rozkwitaniem ludzkich serc.

– Poprzez orędzie skierowane do Mirjany Matka Boża wezwała nas do intensywniejszej modlitwy. Jak próbuje Ojciec zachęcać wiernych parafii do wcielania w czyn słów Matki Bożej?

– Nieustannie potrzebujemy powracać do wezwań, które przekazała nam Matka Boża: modlitwa, post oraz głębokie wewnętrzne nawrócenie, po­nie­waż mamy tendencję do o­pu­szczania się w codziennej wierności Jej zaproszeniom – zapominamy, przyzwyczajamy się, wchodzimy w rutynę. Medziugorje można porównać do budzika, który wyprowadza nas z ospałości i duchowego snu. Maryja przypomina nam z matczyną czułością o sprawach, które znamy i choć są ważne, zaniedbujemy je. Tymczasem Matka Boża pragnie dla nas dobra i szczęścia, dlatego zachęca nas do powracania do ewangelicznego stylu życia.

– Czy pojawiły się jakieś nowe wzmianki odnośnie stanowiska Magisterium Kościoła wobec Medziugorja? Jakie jest nastawienie miejscowego Kościoła?

– Jesteśmy w pełni otwarci na to, co zostanie oficjalnie ogłoszone. Medziugorje jest dynamiczną wspólnotą Kościoła, ożywianą sakramentami. Staramy się spełniać wszystkie zadania duszpasterskie i apostolskie, które zaleca nam papież.

– Nieoficjalnie już od wielu lat Medziugorje jest uznawane za centrum modlitewne i miejsce pielgrzymowania. Czy możecie liczyć na wsparcie biskupa Mostaru?

– Owszem, nasza współpraca z miejscowym biskupem układa się bardzo dobrze i jesteśmy z niej zadowoleni.

– Jakie ma Ojciec życzenia i oczekiwania wobec pielgrzymów, którzy w tym roku będą przybywać do Medziugorja?

– Chciałbym, aby ten rok ogłoszony Rokiem Miłosierdzia był rzeczywiście smakowaniem Bożego Miłosierdzia dla tych, którzy tu pielgrzymują, ponieważ właśnie doświadczenie przemienia nasze życie, pomaga stawać się nowymi ludźmi. Gdy jesteśmy przekonani o miłości Boga do nas, nasze serca zaczyna napełniać głęboki pokój. Jeśli my otwieramy się na przebaczenie, ofiarowane nam przez Boga, wówczas potrafimy z miłosierdziem spojrzeć na osoby, które popełniają błędy lub nas zraniły. Zmieniają się nasze relacje i spotkania.

Przekład z niem.: s. Alicja B. Tekst pochodzi z austriackiego kwartalnika „Medjugorje. Gebetskation. Maria Koenigin des Friedens nr 121, str. 24-25, Vox Domini 3/2016, str. 12.