Orędzia – 2008

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2008

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2008
Drogie dzieci, wraz z czasem Wielkiego Postu zbliżacie się do czasu łaski. Wasze serce jest jak ziemia zaorana i przygotowana na przyjęcie owocu, który będzie wzrastał jako dobro. Wy, drogie dzieci, jesteście wolni, aby wybrać dobro lub zło. Oto dlaczego zapraszam was do modlitwy i postu. Zasiewajcie radość, a owoc radości zakiełkuje w waszych sercach dla waszego dobra i inni zobaczą go i otrzymają poprzez wasze życie. Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie życie wieczne. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2008
Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was na nowo do modlitwy i do umartwienia. Niech wasz dzień będzie utkany z małych gorliwych modlitw za tych wszystkich, którzy nie poznali miłości Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne orędzie otrzymane przez Mirjanę Dragicevic-Soldo 18 marca 2008
Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie rozpoczęło się o 14:01 i trwało do 14:08. Mirjana przekazała:
Nigdy nie widziałam, aby Najświętsza Panna zwracała się do nas w ten sposób. Wyciągała do nas ramiona i z tak wyciągniętymi rękoma mówiła:
„Drogie dzieci, dziś wyciągam do was ręce. Nie bójcie się ich przyjąć. One pragną dać wam miłość, pokój i pomóc wam w zbawieniu. Oto dlaczego, drogie dzieci, przyjmijcie je. Napełnijcie moje serce szczęściem, a Ja poprowadzę was ku świętości. Droga, po której was prowadzę, jest trudna, pełna doświadczeń i upadków. Ja będę z wami i moje ręce was podtrzymają. Bądźcie wytrwali, abyśmy na koniec tej drogi, mogli wszyscy razem, z radością i miłością, ująć za rękę mojego Syna. Chodźcie ze Mną, nie lękajcie się. Dziękuję wam.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2008
Drogie dzieci, zachęcam was do pracy nad waszym osobistym nawróceniem. Jesteście jeszcze daleko od spotkania Boga w waszym sercu. Zatem poświęcajcie w miarę możliwości więcej czasu na modlitwę i na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, aby On przemienił was i włożył w wasze serca wiarę żywą i pragnienie życia wiecznego. Wszystko przemija, drogie dzieci, jedynie Bóg pozostaje. Ja jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2008
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do wzrastania w miłości Boga, tak jak kwiat, który odczuwa ciepłe wiosenne promienie. W ten sposób, drogie dzieci, wy również wzrośniecie w miłości Boga i zaniesiecie tę miłość wszystkim tym, którzy są oddaleni od Boga. Szukajcie woli Boga i czyńcie dobrze wszystkim, których Bóg umieścił na waszej drodze. Bądźcie światłem i radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2008
Drogie dzieci, w tym czasie łaski, kiedy Bóg pozwolił mi być z wami, zachęcam was na nowo, drogie dzieci, do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i udziela szczególnych łask, zabiegajcie więc o nie w czasie modlitwy. Ja jestem z wami i nie zostawiam was samych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Wizja z 25 czerwca 2008 dana Iwance Ivanković-Elez
Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Iwanka powiedziała po nim: „Matka Boża mówiła mi o dziewiątej tajemnicy. Udzieliła nam matczynego błogosławieństwa.”

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2008
Drogie dzieci, dziś znowu z wielką radością w sercu, zapraszam was do podążania za mną i słuchania moich orędzi. Bądźcie radosnymi posłańcami radości i miłości w tym świecie pozbawionym pokoju. Ja jestem z wami i błogosławię was wszystkich wraz z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2008
Drogie dzieci w tym czasie, kiedy myślicie o wypoczynku waszego ciała Ja zachęcam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, aby wasze serce tęskniło za Bogiem Stwórcą, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i dla waszego ciała. Niech On ukaże wam swoje oblicze i niech wam udzieli swego pokoju. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2008
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądźcie tymi, którzy się nawrócą i swoim życiem będą dawać świadectwo, będą kochać, przebaczać i wnosić radość Zmartwychwstałego na ten świat, w którym mój Syn umarł, a w którym ludzie nie odczuwają potrzeby szukania Go ani odkrywania Go we własnym życiu. Wy, adorujcie Go i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2008
Drogie dzieci, niech wasze życie stanie się na nowo decyzją dla pokoju. Bądźcie radosnymi posłańcami pokoju i nie zapominajcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg, poprzez moją obecność udziela wam wielkich łask. Nie zamykajcie się, drogie dzieci, lecz korzystajcie z tego czasu i szukajcie daru pokoju i miłości dla waszego życia, aby się stać świadkami dla innych. Udzielam wam mojego matczynego błogosławieństwa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2008
Drogie dzieci, w sposób szczególny zachęcam was wszystkich do modlitwy w moich intencjach, abyście waszymi modlitwami powstrzymali plan szatana na tej ziemi, która z każdym dniem oddala się bardziej od Boga. On stawia siebie na miejscu Boga i niszczy wszystko, co piękne i dobre w duszy każdego z was. Oto dlaczego, drogie dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, abyście byli świadomi, jak Bóg was kocha i abyście wypełniali wolę Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2008
Drogie dzieci, dziś znowu, w tym czasie łaski, zachęcam was do modlitwy o to, aby mały Jezus narodził się w waszym sercu. On, który jest samym pokojem, niechaj udzieli, poprzez was, pokoju całemu światu. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się nieustannie, za ten świat wzburzony i pozbawiony nadziei, aż się staniecie dla wszystkich świadkami pokoju. Niechaj ufność zacznie płynąć w waszych sercach jak potok łaski. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2008
Drogie dzieci, biegacie, pracujecie, gromadzicie, lecz bez błogosławieństwa. Nie modlicie się! Dziś zachęcam was do zatrzymania się przed żłóbkiem i do medytowania o Jezusie, którego daję wam znowu dziś, aby was pobłogosławił i aby wam pomógł zrozumieć, że bez Niego nie macie przyszłości. Oto dlaczego, drogie dzieci, złóżcie wasze życie w ręce Jezusa, aby was prowadził i chronił od wszelkiego zła. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.