Orędzia – 2016

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU – 2016

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2016
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który zbliża was do Boga. Dlatego, drogie dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i do Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: niechaj na ziemi będzie tak jak w Niebie. Drogie dzieci, posiadacie wolność, aby się zdecydować w sposób wolny na Boga lub przeciw Niemu. Widzicie, dokąd szatan chce was pociągnąć: do grzechu i do zniewolenia. Dlatego, dzieci, wróćcie do mojego serca, abym mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2016
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia. Małe dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie. Jesteście zagubieni i nie wiecie, co jest waszym celem. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim. On się wam daje po śmierć na krzyżu, bo was kocha. Małe dzieci, wzywam was, wróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2016
Drogie dzieci, dziś przynoszę wam moją miłość. Bóg pozwolił mi, abym was umiłowała i wezwała do nawrócenia przez miłość. Drogie dzieci, jesteście ubodzy w miłości. Wy jeszcze nie pojęliście, że z miłości mój Syn Jezus oddał swe życie, aby was ocalić i aby wam dać życie wieczne. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się módlcie się, abyście dzięki modlitwie zrozumieli Bożą miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2016
Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi, kiedy patrzę na was żyjących w grzechu i przyzwyczajonych do grzechu. Wzywam was, powróćcie do Boga i do modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie balsamem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Drogie dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, aby czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2016
Drogie dzieci, moja obecność jest darem Boga dla was wszystkich i zachętą do nawrócenia. Szatan jest silny i pragnie w wasze serca i w wasze myśli wprowadzić nieład i niepokój. Dlatego więc, drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty wprowadził was na prawdziwą drogę radości i pokoju. Ja jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2016 (35 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziękujcie Bogu wraz ze Mną za Moją obecność pośród was. Módlcie się, drogie dzieci, i żyjcie przykazaniami Bożymi, aby się wam dobrze powodziło na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę udzielić wam Mojego matczynego błogosławieństwa pokoju i Mojej miłości. Oręduję za wami u Mojego Syna i wzywam was do wytrwałości w modlitwie, abym mogła wraz z wami realizować Moje plany. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Ivanowi 24 czerwca 2016
Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i oręduję u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dane Ivance 25 czerwca 2016
Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minuty. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała, że Matka Boża przekazała następujące orędzie: „Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich błogosławiła macierzyńskim błogosławieństwem.

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2016
Drogie dzieci, patrzę na was i widzę, że jesteście zagubieni, nie ma w waszych sercach ani modlitwy, ani radości. Powróćcie, drogie dzieci, do modlitwy! Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie – człowieka. Nie zaprzepaszczajcie nadziei, jaką wam przynoszę.
Drogie dzieci, niechaj ten czas – każdy dzień – będzie dla was czasem największego poszukiwania Boga w ciszy waszego serca. Módlcie się, módlcie się, módlcie, aż modlitwa stanie się dla was radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2016
Drogie dzieci, dziś pragnę podzielić się z wami niebieską radością. Wy zaś, drogie dzieci, otwórzcie drzwi waszych serc, aby w waszych sercach rosła nadzieja, pokój i miłość, jakie sam Bóg daje. Drogie dzieci, zbytnio jesteście przywiązani do ziemi i do ziemskich spraw, oto dlaczego szatan oszukuje was i targa wami, podobnie jak wiatr porusza falami morza. Niechaj więc kotwicą waszego życia będzie modlitwa serca i adorowanie Mojego Syna Jezusa. Jemu powierzcie waszą przyszłość, abyście w Nim byli poprzez wasze życie radością i przykładem dla innych. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2016
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i, drogie dzieci, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu i wy zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2016
Drogie dzieci, dziś wzywam was: módlcie się o pokój. Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, jakie wam daję. Bez nich nie będziecie mogli zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, osiągniecie pokój. Żyjąc pokojem, odczujecie po­trzebę dawania świadectwa, gdyż odkryjecie Boga, który teraz wydaje się wam daleki. Oto dlaczego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść w wasze serca. Powróćcie do postu i do spowiedzi, aby pokonać zło w was i wokół was.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2016
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi prowadzić was ku świętości i ku prostemu życiu, abyście w małych rzeczach mogli odkryć Boga Stworzyciela, zakochać się w Nim i aby wasze życie stało się dziękczynieniem dla Najwyższego za wszystko, co On wam daje. Drogie dzieci, niechaj wasze życie stanie się miłosnym darem dla innych, a Bóg was pobłogosławi. A wy, dawajcie z miłości ku Bogu bezinteresowne świadectwo. Ja jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi u mojego Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2016
Drogie dzieci! Z wielką radością przynoszę wam dziś mojego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dzieci, otwórzcie wasze serca i bądźcie radośni, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, w rodzinach i na świecie, a wy, drogie dzieci, pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenia i serca zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak otworzycie się na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.