Dzieła Matki Bożej

Z Ewangelii według św. Mateusza (7,16-20)
„Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.”

Jednym z owoców Medziugorja są dzieła powstające w tej miejscowości, a także na całym świecie, dzieła ludzi przejętych słowami i radami Matki Bożej, którzy pragną całym sercem je realizować.