Orędzia dane Mirjanie – 2018

2 grudnia 2018
Drogie dzieci! Kiedy przychodzicie do Mnie, jako Matki, z czystym i otwartym sercem, wiedzcie, że Ja was słucham, zachęcam, pocieszam, a przede wszystkim wstawiam się za wami u mojego Syna. Wiem, że wasza wiara jest silna i że chcecie ją we właściwy sposób pokazać. To, czego mój Syn żąda od was, to wiara szczera, silna i głęboka – wtedy każdy sposób, w jaki ją demonstrujecie, jest odpowiedni. Wiara to wspaniała tajemnica, której człowiek strzeże w sercu. Tak to jest z Ojcem Niebios i wszystkimi Jego dziećmi, że poznaje się je po owocach i po miłości, jaką mają one do wszystkich Bożych stworzeń. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ufajcie mojemu Synowi. Pomóżcie wszystkim moim dzieciom poznać Jego miłość. Jesteście moją nadzieją – wy, którzy staracie się szczerze kochać mojego Syna. Jestem tutaj z wami w imię miłości, dla waszego zbawienia, zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego i mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, niech wasze serca, rozświetli miłość i światło mojego Syna, wraz z modlitwą i ofiarą. Niech to światło i ta miłość oświeci tych, których spotykacie, i przyprowadźcie ich z powrotem do mojego Syna. Ja jestem z wami. W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Oświecam was i zachęcam moją matczyną miłością, abyście błogosławili cały świat tymi rękami, które pobłogosławił mój Syn. Dziękuję wam.

2 listopada 2018
Drogie dzieci! Moje matczyne serce cierpi, gdy patrzę na moje dzieci, które nie lubią prawdy i ukrywają ją; gdy patrzę na moje dzieci, które nie modlą się sercem i czynem. Smutno mi, kiedy mówię mojemu Synowi, że wiele z moich dzieci nie wierzy w Niego, że nie znają Jego – mojego Syna. Dlatego wzywam was, apostołów mojej miłości, starajcie się spojrzeć w głąb ludzkich serc. Tam z pewnością znajdziecie ukryty mały skarb. Patrzeć w ten sposób – to ukazać miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Szukać dobra również tam, gdzie jest największe zło, to próbować zrozumieć siebie nawzajem i nie osądzać, o to was prosi mój Syn. A ja, jako matka, wzywam was, abyście Go słuchali. Moje dzieci, duch jest potężniejszy od ciała, a poruszany miłością i działaniem pokonuje wszystkie przeszkody. Pamiętajcie, mój Syn umiłował was i kocha was. Jego miłość towarzyszy wam i jest w was, jeśli trwacie w Nim w jedności. On jest światłością świata, i nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać Jego nieskończonej chwały. Dlatego, apostołowie mojej miłości, nie bójcie się dawać świadectwo prawdzie. Z entuzjazmem, działaniem, miłością, ofiarą i przede wszystkim z pokorą świadczcie o niej. Złóżcie świadectwo o prawdzie wobec wszystkich tych, którzy nie znają mojego Syna. Ja będę z wami, będę was wspomagać. Dawajcie świadectwo o miłości, która nigdy się nie kończy, ponieważ pochodzi od Ojca Niebieskiego, który jest wieczny, i ofiarowuje wieczność wszystkim moim dzieciom. Duch mojego Syna będzie z wami. Ponownie wzywam was, moje dzieci, módlcie się za swoich pasterzy, módlcie się, aby miłość mojego Syna mogła ich prowadzić. Dziękuję wam.

2 października 2018
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli odważni, nie ustawajcie, bo nawet najmniejsze dobro, nawet najmniejszy znak miłości, pokonuje coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, słuchajcie mnie, a wtedy dobro zwycięży, wtedy poznacie miłość mojego syna. Jest to największe szczęście: obejmujące was ręce mojego syna, tego, który miłuje dusze; który oddał Siebie za was i stale oddaje Siebie ponownie w Eucharystii; który ma słowa życia wiecznego.
Poznanie Jego miłości i podążanie Jego śladami oznacza posiadanie bogactwa duchowości. To bogactwo wywołuje dobre uczucia, wszędzie widzi miłość i dobro.
Apostołowie mojej miłości, wy, moje dzieci, bądźcie jak promienie słońca, które ogrzewa ciepłem miłości mojego Syna wszystko wokół siebie. Dzieci moje, świat potrzebuje apostołów miłości, świat potrzebuje wielu modlitw, ale modlitw wypowiedzianych sercem i duszą, a nie tylko ustami. Moje dzieci, dążcie do świętości, ale w pokorze, w pokorze, która pozwala mojemu Synowi robić to, co On chce zrobić poprzez was.
Moje dzieci, wasze modlitwy, wasze słowa, myśli i czyny, wszystko to otwiera lub zamyka wam drzwi do Nieba. Mój syn pokazał wam drogę i dał wam nadzieję, a ja pocieszam was i dodaję otuchy. Moje dzieci, ja poznałam ból, ale zachowałam wiarę i nadzieję. Teraz otrzymałam za to w nagrodę życie w Królestwie mojego Syna. Słuchajcie mnie więc, miejcie odwagę i nie ustawajcie. Dziękuję.

2 września 2018
Drogie dzieci! Moje słowa są proste, ale są wypełnione macierzyńską miłością i troską. Moje dzieci, mroki ciemności i oszustwa coraz bardziej was ogarniają; ale Ja wzywam was do światła i prawdy – wzywam was do mojego Syna. Tylko On może zmienić rozpacz i smutek w pokój i radość, tylko On może dać nadzieję w najgłębszym bólu. Mój Syn jest życiem świata. Im lepiej Go poznacie, tym bardziej się do Niego zbliżycie, tym bardziej Go pokochacie, gdyż mój Syn jest Miłością. Miłość wszystko zmienia, czyni również pięknym to, co dla was, bez miłości, wydaje się bez znaczenia.
Właśnie dlatego powtarzam wam, że musicie bardzo kochać, jeśli chcecie wzrastać duchowo. Wiem, apostołowie mojej miłości, że nie zawsze jest to łatwe, ale moje dzieci, nawet bolesne drogi prowadzą do duchowego rozwoju, do wiary i do mojego Syna. Moje dzieci, módlcie się i myślcie o moim Synu. W każdej chwili dnia wznoście dusze do Niego, a Ja będę zbierać wasze modlitwy jak kwiaty z najpiękniejszego ogrodu i oddam je mojemu Synowi.
Bądźcie prawdziwymi apostołami mojej miłości, rozsiewajcie wszędzie miłość mojego Syna, bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów. Pomóżcie swoim pasterzom poprzez modlitwę, aby byli oni duchowymi ojcami, napełnionymi miłością do wszystkich ludzi. Dziękuję.

2 sierpnia 2018
Drogie dzieci, z matczyną miłością wzywam was, byście otworzyli serca na pokój, byście otworzyli serca na mojego Syna, aby w waszych sercach zabrzmiała pieśń miłości do mojego Syna, gdyż jedynie przez tę miłość przychodzi do duszy pokój. Moje dzieci, wiem, że jesteście dobre, wiem, że miłujecie miłością miłosierną. Jednakże serca wielu moich dzieci są jeszcze zamknięte. Myślą, że mogą działać bez kierowania swoich myśli ku Ojcu Niebieskiemu, który oświeca, ku mojemu Synowi, który wciąż od nowa jest z wami w Eucharystii i pragnie was słuchać. Moje dzieci, dlaczego do Niego nie mówicie? Życie każdego z was jest ważne i drogocenne, gdyż jest darem Ojca Niebieskiego na wieczność. Dlatego nigdy nie zapominajcie o dziękczynieniu, rozmawiajcie z Nim. Moje dzieci, wiem, że nie macie wiedzy o tym, co jest potem (po życiu), ale kiedy nadejdzie to wasze potem, otrzymacie odpowiedź na każde pytanie. Moja matczyna miłość pragnie, abyście byli gotowi. Moje dzieci, niech wasze życie pozostawia dobre uczucia w sercach ludzi, których spotykacie, uczucie pokoju, dobroci i przebaczenia. Na modlitwie wsłuchujcie się w to, co mówi do was mój Syn i czyńcie to. Ponownie wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy, za tych, których mój Syn powołał. Pamiętajcie, że oni potrzebują modlitwy i miłości. Dziękuję wam.

2 lipca 2018
Drogie dzieci, jestem matką was wszystkich, dlatego nie bójcie się, ponieważ słyszę wasze modlitwy, wiem, że mnie poszukujecie i dlatego modlę się za was do Mojego Syna – Mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym Pocieszycielem, Mojego Syna prowadzącego dusze do Królestwa, z którego przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości. Moje dzieci, została wam dana wolność, abyście dokonali wyboru, ale jako matka proszę was, żebyście w sposób wolny wybrali czynienia dobra. Wy, z czystymi i prostymi duszami pojmujecie – nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów – i czujecie, co jest prawdą. Moje dzieci, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, by naśladować fałszywe. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wchodzi do waszych serc, a jest to Królestwo Pokoju, Miłości i Harmonii. Wtedy, moje dzieci, nie będzie też egoizmu, który oddala was od Mojego Syna. Będzie za to miłość i zrozumienie bliźnich. Zapamiętajcie, ponownie wam to powtarzam, że modlić się to znaczy także kochać innych, bliźnich i dawać im siebie. Kochajcie i dawajcie w imię Mojego Syna, wtedy On będzie działał w was, dla was. Moje dzieci, nieustannie myślcie o Moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które pozostanie na wieczność. Dziękuję wam apostołowie mojej miłości.

2 czerwca 2018
Drogie dzieci, zapraszam do przyjęcia w prostocie serca słów, jakie daję wam jako Matka, abyście mogli rozpocząć wędrówkę po drodze pełnej światła i czystości oraz miłości Mojego Syna, który jest człowiekiem i Bogiem.
Radość – światło, którego nie można opisać ludzkimi słowami – przeniknie wasze dusze, a miłość i pokój mojego Syna pochłonie was. Tego pragnę dla wszystkich moich dzieci.
Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, wy, którzy umiecie kochać i przebaczać, wy, którzy nie osądzacie, wy, którym dodaję otuchy, bądźcie przykładem dla tych wszystkich, którzy nie kroczą drogą światła lub którzy się od niej oddalili.
Przez swoje życie pokażcie im prawdę. Ukażcie im miłość, ponieważ miłość pokonuje wszelkie trudności, a wszystkie moje dzieci są spragnione miłości.
Wasza jedność w miłości jest darem, który dajecie mojemu Synowi i mnie. Jednak, moje dzieci, pamiętajcie, że kochać oznacza również pragnąć dobra bliźniego i pragnąć nawrócenia duszy bliźniego. Gdy patrzę na was, zgromadzonych wokół mnie, moje serce jest smutne, ponieważ widzę tak mało braterskiej miłości, tak mało miłosiernej miłości.
Moje dzieci, Eucharystia – w której mój syn jest żywy pośród was – i Jego słowa pomogą wam w zrozumieniu. Jego Słowo bowiem jest życiem, Jego Słowo pozwala duszy oddychać, Jego Słowo pozwala poznać miłość.
Drogie dzieci, znowu błagam was jako matka, która pragnie dobra swoich dzieci: kochajcie swoich pasterzy, módlcie się za nich. Dziękuję.

2 maja 2018
Drogie dzieci, mój Syn, który jest światłem miłości, wszystko co czynił i czyni, czyni z miłości. Tak więc i wy, moje dzieci, kiedy żyjecie w miłości, miłujecie swoich bliźnich, pełnicie wolę mojego Syna. Apostołowie mojej miłości, stańcie się małymi! Otwórzcie przed moim Synem swoje czyste serca, aby On mógł działać poprzez was. Napełnijcie się miłością z pomocą wiary, lecz nie zapomnijcie, moje dzieci, że sercem wiary jest Eucharystia. To jest mój Syn, który karmi was swoim ciałem i wzmacnia swoją krwią, to jest cud miłości, mój Syn, żywy, który wciąż na nowo przychodzi ożywić dusze. Moje dzieci, żyjąc miłością, pełnicie wolę mojego Syna, a On żyje w was. Moje dzieci, jako Matka pragnę, abyście kochali Go coraz bardziej, gdyż On przyzywa was swoją miłością, darzy was swoją miłością po to, abyście ją dawali wszystkim wokół siebie. To dzięki jego miłości, jestem z wami jako Matka i mogę przemawiać do was słowami miłości i nadziei, przemawiać do was wiecznymi słowami, które pokonały czas i śmierć i mogę was wszystkich wezwać, byście byli moimi apostołami miłości. Dziękuję wam!

2 kwietnia 2018
Drogie dzieci, dzięki wielkiej miłości Ojca Niebieskiego jestem przy was jako wasza matka, a wy przy Mnie jako Moje dzieci, jako apostołowie Mojej miłości, których nieustannie gromadzę wokół siebie. Moje dzieci, jesteście tymi, którzy modląc się, powinni w pełni oddać się Mojemu Synowi, abyście już nie wy żyli wy, lecz aby Mój Syn żył w was, tak aby wszyscy, którzy nie znają Mojego Syna, widzieli Go w was i zapragnęli Go poznać. Módlcie się, aby ujrzeli w was zdecydowaną pokorę i dobroć, gotowość służenia innym. Niechaj zobaczą, że całym sercem przeżywacie wasze powołanie do życia w komunii z Moim Synem. Niechaj ujrzą w was łagodność, czułość i miłość do Mojego Syna, jak również do wszystkich braci i sióstr. Apostołowie Mojej miłości, musicie się dużo modlić i oczyścić serca, abyście byli pierwszymi, którzy kroczą drogą Mojego Syna, abyście byli sprawiedliwymi, zjednoczonymi ze sprawiedliwością Mojego Syna. Moje dzieci, jako apostołowie Mojej miłości, musicie być ściśle zjednoczeni z Moim Synem tak, ażeby Moje dzieci, które jeszcze nie znają Mojego Syna, poznały tę wspólnotę miłości i zapragnęły kroczyć taką drogą życia, drogą jedności z Moim Synem. Dziękuję wam.

18 marca 2018
Drogie dzieci, moje życie ziemskie było proste. Kochałam i cieszyłam się małymi rzeczami. Kochałam życie – dar Boga – nawet jeśli boleści i cierpienia przeszywały Moje serce. Moje dzieci, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w miłość Boga. Wszyscy, których siłą jest wiara są mocniejsi. Wiara sprawia, że żyjecie zgodnie z zasadami dobra, a światło miłości Boga zjawia się zawsze w stosownej chwili. To moc, która podtrzymuje w bólu i cierpieniu. Moje dzieci, módlcie się, aby otrzymać tę moc wiary, ufajcie Ojcu Niebieskiemu i nie lękajcie się. Wiedzcie, że żadne stworzenie, które należy do Boga nie zagubi się, ale będzie żyć na zawsze. Każda boleść ma swój kres i wtedy zaczyna się życie w wolności, do której dochodzą wszystkie Moje dzieci i gdzie wszystko jest nagradzane. Moje dzieci, wasza walka jest trudna, będzie jeszcze trudniejsza, ale wy idźcie za Moim przykładem! Módlcie się, aby otrzymać moc wiary, ufajcie miłości Ojca Niebieskiego. Ja jestem z wami. Ukazuję się wam, dodaję wam otuchy. Z niezrównaną macierzyńską miłością, pieszczę wasze dusze. Dziękuję wam.

2 marca 2018
Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił mi Ojciec Niebieski, podobnie jak czyni wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to dzięki Jego miłości jestem tu z wami. Zwracam się do was z pytaniem: dlaczego nie chcecie widzieć Jego znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo wiara pomaga znieść ból tego życia. Wiara wspomaga w bólu. Kiedy nie ma wiary, wtedy ból prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czy mój Syn przez Swoją bolesną ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, podobnie jestem z wami. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, w cierpieniu, w radości i w miłości. Dlatego miejcie nadzieję. Dzięki nadziei będzie wam łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, mówię do was, mój głos przemawia do waszej duszy, moje serce mówi do waszego serca. Apostołowie mojej miłości, o jak bardzo miłuje was moje serce Matki. O, jakże wielu rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo moje matczyne serce pragnie, żebyście byli jednością. Niech duszę i ciało zespala miłość. Proszę was, jako moje dzieci, módlcie się gorąco za Kościół, za posługujących w nim, za waszych pasterzy. Módlcie się, aby Kościół był taki, jakiego pragnie mój Syn: czysty jak woda ze źródła i przepełniony miłością! Dziękuję wam.

2 lutego 2018
Drogie dzieci – wy, których kocha mój Syn, wy, których ja kocham niezmierzoną matczyną miłością, nie pozwólcie, by egoizm i miłość własna zapanowały nad światem. Nie pozwólcie, aby miłość i dobroć były w ukryciu. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście miłość Mojego Syna, przypomnijcie sobie, że być kochanym oznacza kochać. Moje dzieci, miejcie wiarę. Kiedy macie wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie pokój, wasza dusza promienieje blaskiem radości. W tej duszy jest Mój Syn. Kiedy się poświęcacie za wiarę, kiedy się poświęcacie za miłość, kiedy czynicie dobro bliźniemu, Mój Syn uśmiecha się w waszej duszy. Apostołowie mojej miłości, jako matka zwracam się do was, gromadzę was wokół siebie i pragnę prowadzić drogą miłości i wiary. Drogą, która prowadzi do Światłości świata. Jestem tu powodowana miłością, powodowana wiarą, ponieważ pragnę matczynym błogosławieństwem dać wam nadzieję i siłę na waszej drodze, ponieważ droga prowadząca do Mojego Syna nie jest łatwa. Jest na niej wiele wyrzeczeń, poświęceń, ofiar, wybaczania i wiele, wiele miłości, ale ta droga prowadzi ku pokojowi i szczęściu. Moje dzieci, nie wierzcie fałszywym głosom, które wam mówią o fałszywym sprawach, fałszywym blasku; wy, moje dzieci, wróćcie do Pisma. Patrzę na was z niezmierzoną miłością i objawiam się wam dzięki Bożej łasce. Moje dzieci, pójdźcie za mną. Niech wasza dusza promienieje blaskiem radości. Dziękuję wam!

2 stycznia 2018
Drogie dzieci, kiedy na ziemi brakuje miłości, kiedy nie odnajduje się drogi zbawienie, ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką, by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać pośród czystych serc, gdyż czyste serca zawsze są młode i wesołe. Mój Syn mówił wam, żebyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele moich dzieci na ziemi nie zna mojego Syna. Nie miłuje Go, lecz wy, którzy kochacie mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się odczuwajcie mojego Syna w swoim wnętrzu. Niech wasza dusza oddycha Jego duchem. Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich sprawach. Nie ustanę w mówieniu wam o moim Synu, prawdziwej miłości. Dlatego więc, moje dzieci, otwórzcie mi wasze serca. Pozwólcie mi się po matczynemu prowadzić. Bądźcie apostołami miłości mojego Syna i moimi apostołami. Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których mój Syn powołał, aby was prowadzili! Dziękuję wam.