Pielgrzymki

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”

Od ponad 30 lat organizowało pielgrzymki, w których brali udział pielgrzymi z całej Polski.

Strona internetowa: http://www.halina.com.pl

Z powodu ograniczeń wywołanych ogłoszeniem stanu pandemii biuro ograniczyło swoją działalność.

K O N T A K T

Tel.: 601 471 527

e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl
facebook: http://www.facebook.com/bpthalina